Osoby starsze w czasie COVID-19

W dzisiejszy Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi należy przypomnieć, że znęcanie się nad osobami starszymi jest wciąż powszechnie pomijaną formą łamania praw człowieka. Stała się ona jeszcze bardziej widoczna podczas kryzysu COVID-19.

Takie praktyki jak odmowa hospitalizacji osób starszych to jedne z najbardziej rażących naruszeń praw człowieka. Unia Europejska powinna wspierać państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz walki z przemocą wobec osób starszych. Od 2012 r. unijna dyrektywa w sprawie praw ofiar zobowiązuje państwa członkowskie do poprawy wsparcia i ochrony ofiar. Nadchodząca strategia UE na rzecz praw ofiar na lata 2020–2024 musi uwzględniać szczególne potrzeby ofiar przemocy wobec osób starszych.