Nadzwyczajna Sesja Plenarna

Dziś w Parlamencie Europejskim odbywa się nadzwyczajna Sesja Plenarna. Podczas niej Przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawi propozycje pakietu działań, mających zminimalizowanie negatywnych skutków kryzysu wywołanego przez pandemię (EU Recovery Package).

Na pakiet złoży się m.in. rewizja projektu Nowych Wieloletnich Ram Finansowych, rewizja szeregu rozporządzeń, regulujących funkcjonowanie zarówno istniejących jak i zaplanowanych w przyszłości instrumentów (m.in Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu na rzecz osób najbardziej potrzebujących itd.) a także projekt nowego Europejskiego Funduszu Naprawczego (EU Recovery Fund).

Parlament Europejski będzie zabiegał o to, aby aktywnie uczestniczyć w pracach  nad pakietemtak by decyzje dotyczące przyszłych programów, pożyczek, grantów jak najbardziej odpowiadały na potrzeby obywateli.