Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych miała miejsce wymiana poglądów z europejskimi komisarzami: Heleną Dalli, odpowiedzialną za równość oraz Nikolasem Schmitem, odpowiedzialnym za zatrudnienie i prawa społeczne.

Podczas komisji Posłowie podnosili przede wszystkim kwestie sytuacji grup szczególnie dotkniętych przez pandemię, zwłaszcza osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, ubogich i bezdomnych. Komisarze zapowiedzieli szereg działań, które mają zapobiec w przyszłości dyskryminacji tych grup społecznych i narażania ich na skutki zdrowotne i społeczne kryzysu COVID-19.

Ważnym tematem, wymagającym szybkiej reakcji zwłaszcza na poziomie państw członkowskich jest zatrważająca sytuacja ofiar przemocy domowej.

Wiele postulatów dotyczyło także przygotowania pakietów działań i środków interwencyjnych, które mogłyby przyczynić się do utrzymania miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach szczególnie dotkniętych kryzysem, a także szczególnego uwzględnienia trudnej sytuacji kobiet i młodzieży na rynku pracy.