Solidarność między pokoleniami w czasie COVID-19

Wraz z Posłem Milanem Brglez wystosowaliśmy pismo do Przewodniczącej Komisji Europejskiej i Przewodniczącego Rady Europejskiej w sprawie uwzględnienia zasady solidarności między pokoleniami w czasie reakcji Unii Europejskiej na COVID-19.

W dokumencie podkreślamy istotną wartość życia ludzkiego w każdym wieku. Wyrażamy także ubolewanie nad wszelkimi formami dyskryminacji osób starszych. Dodatkowo wzywamy do zapewnienia odpowiedniego sprzętu ochronnego, badań, leczenia w placówkach opiekuńczych ale też domach opieki. Zaznaczamy również istotną rolę inwestycji w promocję zdrowia.

Co istotne ostrzegamy przed negatywnymi skutkami wyodrębniania grup społecznych w kontekście wycofywania środków ograniczających, gdyż jest to dyskryminujące.
W naszej ocenie przedłużone środki ograniczające powinny zawierać tylko te naprawdę medycznie konieczne.

Chcemy by przyszłe działania Unii Europejskiej były odpowiedzią na ujawnione przez obecny kryzys niedociągnięcia.