Odmrożenie europejskiej turystyki

Grupa EPL wzywa Komisję Europejską do niezwłocznego przedstawienia planu ożywiania sektora turystyki.  Europa jednocześnie musi chronić podróżników i turystów na najwyższym możliwym poziomie, ale także wspierać branżę tak mocno dotkniętą pandemią.

Wskazuje się na działania jakie należy podjąć, to m.in.: stworzenie wspólnych protokołów dla podróży lotniczych, kolejowych, wodnych czy lądowych. Co istotne muszą one obejmować ogólno unijne standardy higieny ale także chronić podróżnych i personel.  Wszystkie takie wspólne zasady muszą zostać jasno przedstawione w kampanii komunikacyjnej „Nasze lato 2020”.

Następnym przedstawionym w dokumencie przedsięwzięciem jest stworzenie pieczęci UE – certyfikatu sanitarnego. Mogliby jej używać organizatorzy wycieczek, hotele i restauracje sygnalizując w ten sposób  przestrzeganie unijnych norm zdrowia i bezpieczeństwa.

Oprócz tego wskazuje się, że system Schengen musi powrócić do normy, jednak ważnym jest aby odbywało się to w sposób skoordynowany.

Jako działania mające na celu wsparcie turystyki wymienia się program „EuropeSupports”. Powinien on udostępniać bezpłatnie wszystkie informacje, które właściciele firm turystycznych muszą stosować. Zwraca się także uwagę na unijny plan naprawy gospodarczej, który powinien obejmować nową strategię marketingową, tak by jak najszerzej promować Europę.