„Wzywamy rząd do wykorzystania oferowanych przez Unię Europejską środków do walki ze skutkami epidemii i pomocy dla dotkniętych nią osób. Nie obrażajcie się na Unię, korzystajcie z pomocy!”

„Tylko działając razem w sposób solidarny i skoordynowany, oraz z myślą o przyszłości, możemy zapewnić skuteczną walkę z epidemią koronawirusa. W czasach kryzysu przede wszystkim liczy się więcej Europy. Jeśli nie przezwyciężymy teraz narodowych egoizmów, Europa pokoju, wolności i stabilności jaką znamy, nie wróci” – podkreślili europosłowie delegacji PO – PSL komentując dzisiejsze głosowania Parlamentu Europejskiego.

Posłowie głosowali w sprawach, o których pisaliśmy tutaj: https://jaroslawduda.pl/2020/04/17/trwa-nadzwyczajna-sesja-plenarna-parlamentu-europejskiego/

Na forum Parlamentu poruszono tematy walki z pandemią oraz jej skutków, a podczas głosowań, Posłowie grupy EPL poparli uruchomienie kolejnej transzy masowej unijnej pomocy dla państw członkowskich UE. Uzupełnia ona już udostępnione przez Komisję Europejską środki na rzecz walki ze skutkami epidemii jak 37 miliardów euro w ramach funduszy spójności na walkę ze skutkami pandemii, program SURE chroniący przed masowymi zwolnieniami o wartości 100 miliardów euro, miliard euro w ramach gwarancji budżetowej UE dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na pomoc w utrzymaniu płynności małym i średnim przedsiębiorcom czy prawie 200 milionów euro na umożliwienie badań nad wirusem i wynalezieniem szczepionki czy znaczące ułatwienia w dostępie do unijnych środków.

 “Widzieliśmy na początku kryzysu, że brak koordynacji i solidarności między poszczególnymi krajami może prowadzić do katastrofy. Widzimy też, że zbyt mały budżet unijny nie będzie w stanie sfinansować wszystkich potrzeb. Dlatego mam nadzieję, że obecny kryzys przekona kraje UE do przyjęcia bardziej ambitnego nowego wieloletniego budżetu UE” – powiedział Jan Olbrycht.   

„Chcemy uruchomić lawinę projektów mających na celu odbudowę lokalnej gospodarki.  Rządy i regiony mają od teraz bezprecedensową możliwość użycia funduszy unijnych i wsparcia służby zdrowia i odbudowy gospodarki, bez konieczności współfinansowania projektów z budżetów krajowych” – podkreślił Krzysztof Hetman. 

Posłowie jasno stwierdzili, że środki podejmowane przez rządy wszystkich państw, powinny być adekwatne do sytuacji, proporcjonalne i tymczasowe. Zaznaczyli, że należy pamiętać przy tym, o poszanowaniu praw człowieka oraz jego godności.

„Nie było i nie ma zgody na łamanie prawa i wykorzystania pandemii do budowania rządów autorytarnych. Nie chcemy, też, żeby za błędy obecnego rządu płacili Polacy i tak już ciężko dotknięci przez kryzys. To, że po raz kolejny Europa z niepokojem upomina się o prawa i godność Polaków, jest wynikiem łamania prawa w Polsce przez Jarosława Kaczyńskiego i jego podopiecznych” – podkreślili.