Trwa Nadzwyczajna Sesja Plenarna Parlamentu Europejskiego.

W dniach 16 i 17 kwietnia odbyła się Sesja Plenarna Parlamentu Europejskiego. Sesja była poświęcona podjęciu skoordynowanych działań na rzecz zwalczania pandemii Covid -19 i jej skutków.

Parlament głosował nad:

– wnioskami legislacyjnymi i budżetowymi, mającymi umożliwić szybkie, elastyczne i strategiczne wykorzystanie środków unijnych na ochronę zdrowia Europejczyków i ratowanie gospodarki;

– uruchomieniem 3 miliardów euro na walkę z pandemią w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Środki te zostały skumulowane, dzięki wykorzystaniu wszystkich rezerw i instrumentów elastyczności;

– wprowadzeniem 100% finansowania projektów ze środków europejskich; możliwością przesuwania środków pomiędzy Europejskim Funduszem Społecznym, a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Spójności; wprowadzeniem elastyczności w kierowaniu środków do tych sektorów, które najbardziej potrzebują wsparcia; wprowadzeniem znaczących uproszczeń w wykorzystaniu środków europejskich.

„Moja grupa polityczna (Europejska Partia Ludowa) w pełni popiera wprowadzenie wszystkich instrumentów, które pomogą nam skutecznie walczyć z pandemią i wspierać gospodarkę. Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych, w której pracuję, zaproponowała także zmiany umożliwiające organizacjom pozarządowym bardziej elastyczne wykorzystanie środków z Funduszu na rzecz Najbardziej Potrzebujących. W tych trudnych czasach trzeba pamiętać o osobach w trudnej sytuacji życiowej, ubogich, samotnych i bezdomnych”- podkreślił Jarosław Duda.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat wspólnych działań, znajdują się zapisy dotyczące poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami, zapewnienia tej grupie obywateli dostępu do opieki zdrowotnej, usług medycznych i asysty. Zwrócono w niej uwagę na konieczność wsparcia sektora kultury, a także ochrony osób zagrożonych eksmisjami czy bezdomnych.