Schuman 2.0!

czyli 70. Rocznica deklaracji Schumana

W tym roku świętujemy 70-tą rocznicę podpisania deklaracji Schumana, która przyczyniła się do rozwoju Wspólnoty Europejskiej. Z tego powodu powstała inicjatywa utworzenia projektu- Schuman 2.0.
Projekt ten jest współfinansowany przez program Europa dla Obywateli Unii Europejskiej, mający na celu przyczynienie się do zrozumienia przez obywateli UE, jej historii i różnorodności, a zwłaszcza zwiększenie świadomości na temat historycznego znaczenia deklaracji Schumana i refleksji nad przyszłością projektu europejskiego.

Schuman 2.0 jest konkursem organizowanym przez Unię Europejskich Federalistów. Kierowany jest on do wszyskich obywateli Unii Europejskiej. Konkurs daje możliwość zaproponowania, wzorem Roberta Schumana, nowego oświadczenia, na temat przekształceń Wspólnoty, aby mogła się ona rozwijać i dążyć ku lepszemu.

Autor zwycięskiej deklaracji otrzyma wiadomość o wygranej e-mailem i zostanie zaproszony na ostatni szczyt obywatelski w celu przedstawienia nagrodzonej deklaracji. Koszty podróży i zakwaterowania zostaną pokryte przez Unię Europejskich Federalistów. Nagrodą dla autora deklaracji będzie wycieczka weekendowa (lot i 2 noce w ładnym hotelu) do stolicy wybranego przez państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wybranej przez zwycięzcę, dla dwóch osób (zwycięzca i osoba przez niego wybrana). Z nagrody należy skorzystać do 30 czerwca 2020 r.

Jeśli jesteś zainteresowany konkursem, sprawdź stronę internetową konkursu (https://www.schuman20.eu) i prześlij własną deklarację Schuman 2.0!