I Turniej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych pt. „Po polsku, czyli po europejsku”

6 marca 2020 roku Szkolny Klub Europejski „My w Europie” pod moim patronatem organizuje I Turniej dla uczniów klas VIII szkół podstawowych pt. „Po polsku, czyli po europejsku”.
Zgłoszone zespoły będą rozwiązywać 8 europejskich zagadek i zadań. Opiekun otrzyma kopertę z kolejnością wykonywania poszczególnych zadań. Każda sala będzie jednym państwem, w którym uczniowie zmierzą się z zadaniem.
Zachęcam do udziału w przedsięwzięciu!