Europa najlepszym miejscem do pracy i prowadzenia przedsiębiorstw

Jak wspierać rozwój umiejętności umożliwiających pomyślną, trwałą, satysfakcjonującą karierę zawodową?
Jak wesprzeć potencjał osób, które dziś mają utrudniony dostęp do edukacji, doskonalenia zawodowego i zatrudnienia, np. osób z niepełnosprawnościami, starszych, bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach?
Jak wykorzystać transformację w kierunku neutralnej klimatycznie, cyfrowej Europy na rzecz rozwoju społecznego i ekonomicznego?
m.in. na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas dzisiejszego seminarium poświęconemu temu, jakie działania należy podjąć w najbliższych latach, aby uczynić Europę najlepszym miejscem do pracy i prowadzenia przedsiębiorstw.