Europejski Zielony Ład

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursusa von der Leyen przedstawiła program będący odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, program nazwany został

„Europejski Zielony Ład”.

Wg Planu Komisji Europejskiej do 2050 r. Europa stanie się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Wg przewodniczącej KE jest to największe wyzwanie i szansa naszych czasów.

Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej transformacji.