O mnie

Nazywam się Jarosław Duda. Urodziłem się we Wrocławiu, tu zdałem maturę i mieszkam w wielopokoleniowym domu. Jestem absolwentem socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Moją pierwszą pracę podjąłem jako nauczyciel w Lotniczych Zakładach Naukowych. Od zawsze zajmuję się pomocą społeczną, jako samorządowiec, wiceprezes w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także jako wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Od 2004 roku jestem Parlamentarzystą. Dzięki Państwa zaufaniu i oddanym na mnie głosom zasiadałem jako poseł na Sejm RP IV i V kadencji oraz w Senacie RP VII, VIII i IX kadencji. Obecnie jestem przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej RP, a od 2017 r. przewodniczącym Regionu Dolnośląskiego PO RP.

Dolnośląski sześciopak Jarosława Dudy to...

Sześć priorytetów dla Dolnego Śląska, których dopilnuję w Brukseli

Dolny Śląsk jednej prędkości

Dolny Śląsk
jednej prędkości

zadbam, aby Dolny Śląsk rozwijał się w równym tempie dzięki realizacji Strategii Sudety 2030

Dolny Śląsk dostępny komunikacyjnie

Dolny Śląsk
dostępny komunikacyjnie

będę zabiegał o środki z Unii Europejskiej dla Dolnego Śląska m.in. na budowę kolei, dróg ekspresowych i mostów

Dolny Śląsk czystego powietrza

Dolny Śląsk
czystego powietrza

będę pracował aktywnie w Parlamencie Europejskim, aby na Dolnym Śląsku realizowano programy, które pomogą usunąć smog z naszego regionu

Dolny Śląsk dla wszystkich

Dolny Śląsk
dla wszystkich

w Parlamencie Europejskim będę pracował na rzecz tych, którym poświęciłem całe swoje życie zawodowe: osobom z niepełnosprawnościami

Dolny Śląsk seniora

Dolny Śląsk
seniora

będę zabiegał o wdrożenie na Dolnym Śląsku programów i projektów, które ułatwią życie naszym seniorom

Dolny Śląsk wysokiej jakości edukacji i gospodarki

Dolny Śląsk wysokiej
jakości edukacji i gospodarki

chcę pracować w Parlamencie Europejskim nad projektami, które poprawią naszą edukację, rozwiną przedsiębiorczość, wypromują skarby gospodarki oraz rolnictwa Dolnego Śląska